De opleiding

Opleiding en ervaring

‘Een goede miMakker is geen “drukdoenerige gek” met een rode neus. Een miMakker is alert en betrokken. Hij gaat mee met de belevenissen van mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld: samen op een gesloten deur stuiten; je er samen over verbazen of er boos over worden. De kunst van de miMakker is om dat gevoel vervolgens om te buigen en de aandacht te verplaatsen. Al is het soms maar van korte duur, het leidt tot een andere gemoedstoestand bij bewoners. In de opleiding leer je geen kunstjes of trucs. Een miMakker is namelijk geen acteur. Hij speelt geen rol maar is zichzelf. De miMakker kiest uit zijn eigen karaktertrekken en vergroot die.’

Jan Rauh, docent miMakkusopleiding.


Opleiding tot miMakker
Certificering Fiep, bij Stichting miMakkus in Eindhoven, maart 2009

Certificering Fiep, bij Stichting miMakkus in Eindhoven, maart 2009

In 1999 ontwikkelde Arno Huibers, die mede aan de basis stond van Cliniclowns Nederland en Roemenië, een nieuwe vorm van belevingsgerichte zorg voor mensen met een ernstige vorm van dementie of een verstandelijke beperking. Dat resulteerde in 2002 in de oprichting van Stichting miMakkus. In Nederland is de opleiding tot miMakker uniek in zijn soort omdat deze specifiek gericht is op ernstig dementerende bewoners en mensen met een ernstig verstandelijke beperking én er veel aspecten van clownerie in terugkomen.

Annelies en Karin hebben beiden de opleiding tot miMakker afgerond bij Stichting miMakkus in Eindhoven. De opleiding duurde 10 maanden waar intensief werd getraind tot een authentieke miMakker. De miMakker die voortkomt uit onze eigen authenticiteit is altijd in het hier en nu én zoekt naar de sleutel tot contact zonder dit af te dwingen.
Tijdens deze training werd er verder gewerkt aan de ontwikkeling van de eigen miMakker en aan Competenties van de miMakker zoals het incasseren en absurderen.

Naast de wekelijkse lesdagen in Eindhoven hebben we 3 observaties en 7 stagedagen gevolgd om de geleerde lesstof in de praktijk toe te passen. Deze stagedagen werd door hoofd opleidingen geobserveerd en geëvalueerd met uiteindelijke de certificering tot miMakker en specialist in de miMakkusmethode!


Diploma Karin

Masterclass

Om de professionaliteit te behouden als “miMakker”, nemen Annelies en Karin jaarlijks deel aan de twee verplichte nascholingsdagen.

Deze bestaan uit een thematische terugkomdag bij het opleidingscentrum in Eindhoven en een supervisie dag bij een zorg locatie. Door deze dagen te volgen versterken we onze vaardigheden en behouden we ons certificaat.


Supervisie dag

Bij een supervisie dag wordt er gewerkt aan een persoonlijk leerdoel. Deze leerdoelen zijn een verdieping op de geleerde vaardigheden die tijdens de opleiding eigen zijn gemaakt.
Deze dag worden we gekoppeld aan een collega miMakker, waarbij ieder een dagdeel “speelt” en een dagdeel de ander observeert, met name op persoonlijke leerdoelen.
Een belangrijk onderdeel van supervisie is de evaluatie, waar de ervaringen en processen van de dag worden besproken. Zo kunnen ontwikkelingen worden gevolgd en nieuwe leerdoelen in beeld worden gebracht.


Het huidige opleidingsaanbod van Stichting miMakkus
Supervisie in Woon Zorgcentrum de Waalburcht in Papendrecht, januari 2015

Supervisie in Woon Zorgcentrum de Waalburcht in Papendrecht, januari 2015

Stichting miMakkus leidt mensen op in de miMakkusmethode.
Daarvoor heeft de stichting een opleidingsaanbod ontwikkeld: bouwstenen waarmee men de basis van het miMakkusfundament legt én de fundering van de eigen persoonlijkheid verstevigt.
Want de miMakkusmethode gaat over het maken van contact vanuit rust en respect. Alle bouwstenen tezamen vormen de volledige opleiding tot specialist in de miMakkusmethode ofwel tot miMakker.

De miMakkusopleiding is officieel erkend volgens de richtlijnen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Bekijk het MiMakkus opleidingstraject »