Voor wie

De miMakkers zijn er voor:


De miMakkers stemmen af op de belevingswereld, het communicatieniveau, de emotie en het energieniveau van de mensen die zij bezoeken. Zo kan er contact ontstaan en worden opgebouwd.
De miMakkers sluiten aan bij de ‘eigen taal’ van de bewoner. Er ontstaat een spel van actie en reactie, van elkaar volgen, vaak zonder woorden, via de lichaamstaal.
De miMakkers luisteren met hun hart door de woorden heen en voelen de emotie erachter. Samen met de bewoner lachen ze, huilen ze, zijn ze bang of boos. Samen komen ze in actie, raken ze de draad kwijt en beginnen weer aan iets anders.
De miMakkers zijn het maatje van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze zeggen overal ‘ja’ op en gaan in op de impulsen die komen vanuit de ander. Samen gaan ze op ontdekkingsreis in een nieuwe werkelijkheid.
De regie ligt altijd bij de ander. De miMakker beweegt niet zelf maar wordt bewogen.
De miMakker respecteert de grenzen van de bewoner, blijft soms bewust op afstand.
Deze afstemming draagt bij aan een gevoel van veiligheid en eigenwaarde bij mensen met een vorm van autisme.
De miMakkusmethode is gebaseerd op rust, respect, afstemmen op emotie, tempo, ritme en de belevingswereld van de kwetsbare mens en sluit hiermee naadloos aan bij belevingsgerichte zorg.
Puur contact »

De miMakkers
komen:


De miMakkers verwonderen zich over alles en staan open voor alle signalen vanuit de omgeving. Ze zijn volkomen in het hier en nu. Vanuit deze open houding kunnen met een bewoner momenten ontstaan van puur contact en pure emotie. Andere bewoners in de huiskamer genieten hiervan op een afstand mee.
De komst van de miMakkers op de afdeling zorgt voor een betere levenskwaliteit voor de bewoner/cliënt, meer één-op-één contact, rust in de leefomgeving, minder druk op- en nieuwe inzichten bij het verzorgend personeel en familieleden.
De miMakkers stemmen af op de belevingswereld, het communicatieniveau, de emotie en het energieniveau van de mensen met een verstandelijke beperking. De regie ligt altijd bij de ander. Fiep en Pirouette weten het ook niet en zijn blij met hulp.
Dit kan het gevoel van eigenwaarde versterken bij de mensen die ze bezoeken.
Kinderen en jongeren binnen het speciaal onderwijs genieten van de rustige en tegelijk clowneske benaderingswijze van de miMakkers. De rode neus is een vrijbrief om dingen te doen die in het dagelijks leven niet kunnen of mogen. De miMakkers maken gebruik van muziekinstrumentjes , dans en (hand)poppen, maar vooral van hun eigen lichaam, energie, adem en stem.
De miMakkers zijn overal voor in en voelen zich thuis in iedere situatie. Een ontmoeting met een miMakker in de eigen omgeving kan voor sommige mensen prettig zijn of soms de enige mogelijkheid.
Hoewel de miMakkers altijd afstemmen op de individuele mens, werken zij vaak in huiskamers, groepen of op afdelingen met meerdere bewoners/cliënten. Daarnaast bezoeken zij kwetsbare mensen individueel op de eigen kamer/woning in een rustige, intieme sfeer.
Mensen reageren bij iedere ontmoetingen anders maar vaak is er ook een gevoel van herkenning. De bewoner/cliënt voelt dat het veilig is om te zijn wie hij/zij is.
Zo was er een bewoner die in die 5 jaar de verschillende fasen van dementie doorliep. Door in de beginfase mee te gaan in haar ‘eigen taal’ , werd het in een latere fase makkelijker om het contact te openen met de ‘eigen taal’.
De miMakkers kunnen worden ingehuurd bij een bijzondere gelegenheid. Het gaat hierbij nooit om een optreden of een act. Bij de miMakkers staat de ontmoeting en het contact met de kwetsbare mens centraal.
Ontmoetingen »